O firme 

Skupina Lesaffre

Tlač - + Poslať priateľovi

Poslanie skupiny Lesaffre

Skupina Lesaffre sa stala pomerne skoro po svojom založení v roku 1853 svetovým lídrom vo výrobe droždia a pojmom vo svete pekárskeho remesla. V súčasnosti si udržiava nielen vedúcu pozíciu ako svetový výrobca droždia, ale je tiež významným dodávateľom pekárskych zlepšujúcich prípravkov a pekárskych zmesí, a vďaka svojim znalostiam v odvetví biotechnológie sa začína angažovať v oblasti výživy a zdravia.

 
Droždie a pekárstvo:

Neporovnateľné know-how, ktoré spoločnosť v priebehu svojej existencie vyvinula v oblasti droždia, pekárskych zlepšujúcich prípravkov a pekárskych zmesí, stavia skupinu Lesaffre do pozície skutočného odborníka vo svojom odbore. Vďaka medzinárodnému pôsobeniu a vedomostiam týkajúcich sa kultúrnej rozmanitosti v každej krajine, v ktorej má svoju pobočku, môže skupina Lesaffre ľahko identifikovať potreby v danej zemi a prispôsobiť im svoju ponuku. Ako svetový výrobca droždia č. 1 sa skupina Lesaffre zameriava na to, aby ponúkala kvalitné a efektívne výrobky. Jej rada droždia obsahuje širokú škálu prispôsobenú potrebám profesionálov, ale aj domácností s ohľadom na ich kultúrne zvyky. Skupina Lesaffre prináša v pekárskom priemysle profesionálom nejedno inovatívne riešenie prostredníctvom svojich pekárskych zlepšujúcich prípravkov a pekárskych zmesí, ktoré im uľahčujú prácu a umožňujú ponúkať spotrebiteľom lahodné pečivo jedinečných chutí a vôní, ktoré sú prispôsobené aktuálnym trendom v oblasti stravovania. 
 
Skupina Lesaffre sa angažuje aj na trhu s pivom, vínom, liehovinami a ethanolom pre priemyselné využitie, kam dodáva droždie určené na podporu alkoholového kvasenia, ktoré vyvinula tak, aby zodpovedalo špecifickým požiadavkám jednotlivých zákazníkov v týchto odvetviach.

Výživa a zdravie:

Vďaka svojim jedinečným vedomostiam v oblasti droždia, extraktov z droždia a ich použitia sa skupina Lesaffre stala významným hráčom na trhu s výrobkami určenými pre výživu a zdravie ľudí, zvierat a rastlín. Jej výrobky zodpovedajú nielen potrebám poľnohospodársko-potravinárskeho, kozmetického a farmaceutického priemyslu, ale aj výrobcom aróm alebo krmív pre zvieratá.

Vývoj a výskum:

Technická inovácia je pre skupinu Lesaffre motorom jej rastu a hlavnou firemnou stratégiou. Nestále investície do výskumu a vývoja a riešenia potrieb zákazníkov na mieru, prispievajú k celosvetovému úspechu mena Lesaffre. V roku 1965 bolo v rámci skupiny založené Centrum výskumu a vývoja, ktoré v súčasnosti zamestnáva viac ako sto výskumných pracovníkov. V spolupráci s niekoľkými desiatkami univerzít a medzinárodných výskumných laboratórií sa centrum neustále snaží o nové objavy a možnosti ďalšieho využitia droždia nielen v pekárskom remesle, pivovarníctve, vinárstve alebo zdravia a výživy, ale tiež v oblasti genetiky, mikrológie, fermentácie, analytickej chémie alebo potravinárskeho priemyslu.
 

Viac informácií o skupine Lesaffre nájdete na www.lesaffre.com

 


Kliknutím na obrázok spustíte on-line prezentáciu.
Na posun vpred a vzad môžete používať aj šípky VPRAVO a VĽAVO na klávesnici.