Domov > O firme  >  O nás 
O firme 

O nás

Tlač - + Poslať priateľovi

Spoločnosť Lesaffre Slovensko a.s. vznikla odkúpením výrobného závodu od spoločnosti PLIVA Chorvátsko vo februári roku 1999. V tomto období boli v spoločnosti prevedené investičné akcie, čo sa odzrkadlilo aj v náraste kvality ponúkaného pekárskeho droždia a v náraste predaja a podielu na trhu. Okrem predaja výrobkov na tuzemskom trhu sa firma začala venovať taktiež predaju veľkospotrebiteľského balenia do zahraničia. Do roku 2001 vstúpila spoločnosť Lesaffre Slovensko a.s. s ambíciou pokračovať v priaznivom hospodárskom vývoji, zvýšiť trh predaja a udržať si dôveru svojich zákazníkov. Do konca roku 2001 dosiahla spoločnosť Lesaffre Slovensko a.s. v predaji čerstvého pekárskeho droždia svojou marketingovou stratégiou a individuálnym prístupom k odberateľom pozíciu lídra na slovenskom trhu. V roku 2002 však spoločnosť bola pretransformovaná z výrobnej na obchodnú.

 

V marci roku 2003 spoločnosť Lesaffre Slovensko a.s. z dôvodu neustáleho zvyšovania predaja otvorila novú pobočku na západnom Slovensku. Otvorením nového skladu v Trnave vie firma lepšie a dynamickejšie spĺňať požiadavky našich zákazníkov nachádzajúcich sa hlavne na západnom a strednom Slovensku.

 

Našim zákazníkom sú k dispozícii tri pekárske centrá tzv.  Baking CenterTM v našich sesterských spoločnostiach v Olomouci, vo Viedni a v Budapešti, ktoré sú súčasťou siete 25 pekárskych centier pod záštitou najväčšieho výrobcu droždia na svete, skupiny Lesaffre. Naši pekári – technológovia sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných seminárov usporadúvaných skupinou Lesaffre. Sú súčasťou skupiny špecialistov, ktorí poskytujú svoje služby remeselným aj priemyselným pekárňam.

 
Do ich oblasti pôsobenia patrí:
  • technické poradenstvo a asistencia semináre
  • testovanie nových pekárskych technológii