Info a tlač 

Časopis Vlastovička

Tlač - + Poslať priateľovi

Lesaffre Česko, a.s. zahájili v roku 2007 vydávanie vlastného firemného časopisu. Časopis nazvaný Vlaštovka vychádzal raz štvrťročne a bol dodávaný zdarma zákazníkom - veľkoodberateľom, odborníkom z cukrárskej a pekárskej oblasti, zástupcom z pekárskych škôl a učilíšť. 
 
V roku 2009 boli Vlaštovke hranice Českej republiky tesné a tak boli do redakčnej rady prizvaný aj kolegovia z Lesaffre Slovensko. A tak sa k slovenským pekárom dostala Vlaštovka, ale tentokrát pod názvom Vlaštovička, ktorý v sebe zahŕňa ako Vlaštovku, tak aj slovenskú Lastovičku. 
 
Témy, ktorým sa časopis venuje, majú prevažne odborný charakter - zaoberajú sa pekárskymi technológiami. Časopis tiež poskytuje informácie o samotnej spoločnosti Lesaffre Česko a Lesaffre Slovensko a ich výrobkoch, zoznamuje čitateľov s ďalšími pobočkami skupiny Lesaffre. 
 
Priestor je daný aj ľahším témam, akými sú životný štýl, šport, turistika alebo križovka, sudoku či kvíz o atraktívne ceny.