Domácnosti 

Časté otázky

Tlač - + Poslať priateľovi

Bunka droždia pod mikroskopomPokiaľ pozorujeme bunku pod mikroskopom, rozlišujeme z povrchu bunky smerom dovnútra, tak ako u väčšiny rastlinných buniek, bunečnú stenu, cytoplazmatickou membránu, cytoplazmu, jadro, vakuoly, ribozómy a mitochondrie.
Cytoplazmatická membrána, chránená bunečnou stenou, zaisťuje vonkajšiu výmenu. Cytoplazma vytvára vlastné životné prostredie bunky. Jadro, ktoré obsahuje chromozómy (častice, ktoré sú nosiče genetických informácií), riadia prenos dedičných a základných vlastností reakcií, ktoré vznikajú vo vnútri bunky. Vakuoly skladujú rôzne zásobné látky. Ribozómy prispievajú k výrobe bielkovín. Mitochondrie sú skutočnými energetickými centrálami, ako náhle bunka začne pracovať za prítomnosti kyslíka. Ich rola je v podstate využiť cukry, ktoré má bunka k dispozícii na výrobu energie a dovoliť tak bunke zaistiť rast.« späť na zoznam článkov